Информация за проекта

На следващ етап от дейността на „ЕЛКОМНЕТ“ ЕООД изградихме захранващата шинопроводна система на новата пещ във фабриката на „Тракия Глас България“ ЕАД в гр. Търговище. Монтирахме оборудване доставено от „БУСБАР ЕЛЕКТРОСИСТЕМИ“ ООД гр.Пловдив, официален представител за България, Румъния и Сърбия на шинопроводни системи, на фирма EAE Elektrik.

Въпреки много трудните условия за работа (шинопроводната система в по-голямата си част е разположена под пеща, като пространството е с много малки габаритни размери и изключва възможността от използване на механизация), проблеми с проектната документация и точно определен срок за извършване на работата – ние изградихме шинопроводната система в определеният от инвеститора срок със спазване на всички технологични изисквания. След изграждането системата премина успешно всички електротехнически изпитания!

Отзив от клиента

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.