Информация за проекта

Участвахме, като подизпълнители в изграждането на проект на Морска Администрация за наблюдение на акваторията на Черно море включващ:
Монтаж и интеграция на телекомуникационно VHF оборудване
Монтаж и интеграция на Meteo оборудване
термовизионни камери
RRL свързаност между сайтовете