Информация за проекта

Участвахме активно и в изграждането на новият валцов цех на фирма „Алкомет“ АД. Наше дело са част от кабелните скари и осветлението в подземната част на цеха. Въпреки трудните условия за работа, ние успяхме да изпълним по най-добрия начин изискванията на собствениците и благодарение на опита и знанията на нашият технически директор г-н Иво Филипов съвместно с инж. Узунов от „Алкомет“ АД бяха намерени оптимални решения на някой изглеждащи нерешими технически въпроси.

На следващ етап от работа ни в „Алкомет“ АД, участвахме в изграждането на пожароизвестителната система в най-отговорният участък от цеха. Съвместно с германските ни колеги участвахме в изграждането на пожароизвестителната система на самият валцов стан и защитният въздуховод за отвеждане на отпадъчните газове. Благодарение на знанието на английски език на нашите служители осъществявахме перфектна комуникация с германските ни колеги, което спомогна за бързото и висококачествено изпълнение на поставените задачи.